Dorper Asociace CZ   

Dorper Fóra Fórum Dorper – šlechtění Odpověď na: Dorper – šlechtění

#1209
Jaroslav Rucki
Host

Chovy zapojené do kontroly užitkovosti mohou produkovat plemenná zvířata, Ale velmi často se setkáváme s tím že neznají a nedodržují hlavní pravidla fungování kontroly užitkovosti.
Vyskytují se nedostatky jako neznalost šlechtitelského programu nebo nevytvoření podmínek pro chov takových, aby mohlo docházet k optimálnímu řízení procesu uchovňování zvířat .
Ve snaze těmto nedostatkům zabránit a eliminovat je bude v letošním roce provedena certifikace chovu v KU a uzavírání nových smluv na provádění této kontroly. Všichni chovatelé o zájem účastni se v KU By se měli na tuto skutečnost připravit.

Přihlášení