Dorper Asociace CZ   

Uznání ČR jako členského státu se zanedbatelným rizikem ke klasické klusavce.

dovolujeme si Vás informovat, že dne 22. 3. 2024 bylo v Úředním věstníku EU zveřejněno

prováděcí nařízení Komise (EU) 2024/877 ze dne 21. března 2024, kterým se mění příloha

VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o schválení statusu

zanedbatelného rizika klasické klusavky v Česku. 

České republice tímto bude přiznán status zanedbatelného rizika ke klasické klusavce pro celé

území.

To znamená, že všechna hospodářství ovcí a koz v ČR budou uznána jako

hospodářství se zanedbatelným rizikem ke klasické klusavce.  

Výše uvedené nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku

EU, to znamená 11. 4. 2024.

Sdílet přspěvek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Přihlášení